Registerbeskrivning

Sekretesspolicy

Ninja kunddatabasregisterbeskrivning

Detta är ett register och integritetsförklaring i enlighet med lagen om Ninja personuppgifter (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 21.5.2018.
Registrator

NO8NIK OY är styrenheten och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. För den här tjänsten kan du kontakta styrenheten på följande sätt:

Ninja / no8nik oy
Y-2957453-4
Eteläkatu 14
13100 HÄMEENLINNA

Tel. 010-3272700 (samtalspris 8.4SNT/min)
E -post: kundservice@ninja.fi

Kontakta personen för registret:
Ninja / no8nik oy
Eteläkatu 14
13100 HÄMEENLINNA

Registrets namn

Ninja kundregister

Den rättsliga grunden och syftet med att behandla personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning är 1) genomförandet av avtalet, (2) en lagstadgad skyldighet angående EG. Redovisningsakt och konsumenthandelsansvar, 3) samtycke eller 4) skydd av viktiga intressen.

Personlig information används för att hantera och utveckla kundrelationer, marknadsföringsplanering och inriktning, kundtjänstutveckling. Personuppgifter kommer också att behandlas i samband med kundens kontakter, företag, kundundersökningar och andra åtgärder för hantering av kundrelationer.

Informationsinnehållet i registret

Ninja Customer Register behandlar informationen i följande grupper:

Kundens grundläggande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • postadress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Kund ytterligare information
 • Marknadsföringstillstånd och förbud
 • Kundkundvård och riktade marknadsföringsåtgärder
 • Order
 • Beställningar spårningskoder
 • Medlemskap
 • Returnera och utbyte
 • Ändra informationsinformation som identifierats ovan
 • Kundprofilering

Regelbundna informationskällor

Kundinformation kan erhållas från kunden själv i storleksordningen för ninja.fi onlinebutik och under kundförhållandet med informationen från kunden. Dessutom samlas information om kundköp på produktgruppsnivå, produktavkastningar och utbyten och kundkommunikation i registret. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från registerens register och de företag som tillhör samma kedja, liksom från myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster.

Databehandling

Kundköpsinformation kommer att behandlas för att ge kundorder. Efterlevnaden av kontraktet kräver förnamn, efternamn, e -postadress, mobiltelefonnummer, e -postadress, kundinformation, beställningsinformation och beställningsspårningskoder.

Företaget har till exempel en lagstadgad skyldighet att behålla viss information. För att uppfylla bokföringslagstiftningen och konsumenthandelsansvaret. Sådan information innehåller förnamn, efternamn, postadress, mobiltelefonnummer, e -postadress, kundinformation, beställningsinformation och spårningskoder.

Med kundens samtycke samlar företaget också på vägar från kunden för elektronisk direktmarknadsföring: Förnamn, efternamn, e -postadress, beställningsinformation, samtycke och språkval.

På grund av satsningarna på möjliga produkter samlar företaget in information från kunder: förnamn, efternamn, postadress, mobilnummer, e -postadress, beställningsinformation och beställningsspårningskoder för att skydda viktiga fördelar.

Datalagringsperiod

Dina personuppgifter för Ninjas tjänster är följande:

 • Köphistorik: 10 år
 • Kundtjänstevenemang: 10 år
 • Direktmarknadsföring: Information raderas omedelbart när en kund avgår från e -postlistan
 • Redovisningsavbrott: Dokumentation av personuppgifter som innehåller personuppgifter behålls enligt avsnitt 2:10 i redovisningslagen i sex år från slutet av kalenderåret under vilket budgetåret slutar.

Din rätt att avbryta ditt samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter bygger på det samtycke du har gett, kan du avbryta ditt samtycke när som helst, bearbetningen av din personliga information är baserad på samtycke, till exempel när du har godkänt elektronisk direktmarknadsföring. Du kan avbryta ditt samtycke genom att meddela Ninjas kundtjänst eller genom att klicka på avbokningslänken i e -postmeddelandet.

Andra rättigheter

Du har rätt att ta reda på om registraren kommer att behandla din personliga information på din begäran. Om vi ​​behandlar din information har du rätt att få en kopia av den information vi behandlar. Om vi ​​inte behandlar din information har du rätt att få bekräftelse här också.

Du har rätt att reparera eller komplettera din personliga information som är felaktig eller ofullständig för behandling.

Du kan ha rätt att ta bort din personliga information i vissa situationer som avses i förordningen. Vi tar bort informationen om din begäran om de kriterier som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Du har rätt att ta bort din personliga information från vårt system om:

 • Personuppgifter krävs inte längre för de syften som de samlades in eller för vilka de annars behandlades eller
 • Du har avbrutit ditt samtycke som behandlingen har baserats på och det finns ingen annan juridisk motivering eller
 • Du är emot personliga skäl, vilket är nödvändigt för att implementera de legitima intressena för styrenheten eller tredje part, till exempel profilering;
  • I det här fallet ska styrenheten inte längre behandla personuppgifter, såvida inte styrenheten kan visa att det finns ett anmärkningsvärt viktigt och legitimt skäl för behandlingen av förmåner, rättigheter och friheter för den registrerade, eller om det är nödvändigt att utarbeta närvarande eller försvara det rättsliga påståendet.
 • Personuppgifter har behandlats olagligt;
 • Personuppgifter ska tas bort för att följa lagstadgad skyldighet från advokaten enligt lagen om medlemsstaten eller lagstiftningen i medlemsstaten;
 • Personlig information har samlats in från barnet i samband med tillhandahållandet av Information Society Services.

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att begränsa behandlingen på din begäran när det gäller situationer som anges i lagstiftningen. För att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider noggrannheten i din personliga information, varvid behandlingen är begränsad till den period under vilken vi kan säkerställa deras noggrannhet;
 • Behandlingen är olaglig och du är emot att radera personuppgifter och du kommer istället att kräva att de begränsar deras användning
 • Som controller behöver vi inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver den för att utarbeta, presentera eller försvara ett rättsligt krav;
 • Du har invänt mot personliga skäl för behandlingen av personuppgifter, som är nödvändig antingen för att utföra det allmänna intresset eller utöva kontrollens offentliga myndighet, eller för att genomföra kontrollerens eller tredje partens legitima intressen De legitima grunderna för rekryterarna kommer att avyttra.

När behandlingen av dina personuppgifter är begränsade kan de endast behandlas, med undantag för behållning, för ditt samtycke eller förberedelse, presentation eller försvar av det rättsliga påståendet, eller för att skydda rättigheter för en annan naturlig eller juridisk person eller till vara viktig för unionens eller medlemsstatens allmänna intresse.

I vissa situationer har du rätt att överföra din egen personliga information till dig själv eller till en annan controller. Rätt gäller den personliga information du har gett oss och som vi behandlar under ditt samtycke eller genomför ett avtal där du är inblandad. Rätt gäller information som behandlas genom automatisk databehandling. En del av informationen är en papperskopia och höger påverkas inte av sådana dokument.

Du kan ha rätt att motsätta sig behandlingen av din personliga information. Vi kommer att sluta behandla personuppgifter på din begäran i fallet med situationer som anges i lagstiftningen. För att motsätta sig behandlingen av din personliga information:

 • För att genomföra de legitima intressena för registraren eller tredje part, såsom profilering, åberopa din personliga cykel;
  • I det här fallet ska styrenheten inte längre behandla personuppgifter, såvida inte styrenheten kan visa att det finns ett anmärkningsvärt viktigt och legitimt skäl för behandlingen av förmåner, rättigheter och friheter för den registrerade, eller om det är nödvändigt att utarbeta närvarande eller försvara det rättsliga påståendet.
 • När som helst, om din personliga information behandlas för direkt marknadsföring, inklusive pro -loring när den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Utövande av rättigheter

Du kan skicka oss en begäran om att utöva dina rättigheter via e -post asiakaspalvelu@ninja.fi. Alternativt kan du skicka den begäran du undertecknade personligen med brev till adressen som nämns ovan.

Om svaret innehåller din personliga information kommer vi att tillhandahålla informationen, beroende på händelsen, antingen krypterad elektronisk eller som ett personligt inspelat brev. Brevet kan inte erkännas av någon annan än personen som är markerad som nykomling. Detta kommer att säkerställa konfidentialiteten för den korrekta mottagaren av brevet.

Om mottagare av personuppgifter

Som controller bearbetar han personuppgifter själv, men använder också olika tjänsteleverantörer. Controllern strävar efter att använda de bästa och pålitliga partnerna och ansvarar för driften av tjänsteleverantörerna efter eget val när de bearbetar personuppgifter.

Ninja använder följande externa tjänster:

 • Shopping
 • Paytrail, rand
 • Klaviyo
 • Post, matkahuolto
 • Facebook
 • Google

Personuppgifter ska anses överföras utanför EU- och EES -områdena i samband med tillhandahållandet av informationsteknologitjänster när personuppgifterna är tillgängliga (utanför EU och EES) manual. Denna överföring har gjorts med tjänsteleverantören i enlighet med EU -kommissionens modellkontraktsklausuler.

Vissa myndigheter har också en lagstadgad tillgång till information. Sådana myndigheter inkluderar: Polis, tull, gränsvakter och skattemyndigheter.
Viktig information för service

För att ge dig de förmåner eller tjänster som nämns i avtalet måste vi behandla de personuppgifter som krävs för att genomföra avtalet. Sådan information inkluderar: Namn, kontaktinformation och information om inköp.

Samtycke till elektronisk marknadsföring är inte nödvändig, men utan samtycke kan vi inte tillhandahålla elektronisk och generellt riktad direkt marknadsföring.

Om du inte tillåter ägare kommer vi inte att kunna rikta in sig på de marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig. Då får du bara allmän marknadskommunikation, du kommer inte att informeras om de produkter som vi kan använda pro -loring för att bestämma att du är intresserad av.

Information om automatiskt beslut inkl. profilering

Profilering hänvisar till behandlingen av personuppgifter där personuppgifter bedömer några av dina personliga egenskaper. Vi profilerar kunder för att rikta in sig på marknadsföring. Vi anser dock att sådan profilering inte har de rättsliga effekterna eller på annat sätt betydande effekter på profileringsämnet.

När du är registrerad har du rätt att motsätta sig profilering baserat på kontrollerens legitima intresse på grundval av en personlig basis. Du kan också motsätta dig profilering när som helst för att rikta in direkt marknadsföring.

Användning av data för andra ändamål

Vi använder inte informationen för icke -purposer av de syften som anges här. Om du senare har nya användningar kommer vi att informera dig och informera dig om det rättsliga behandlingskriteriet eller, om det behövs, be dig om samtycke till att behandla dina personuppgifter för nya användningar.
Överföring av data utanför EU eller EES

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES om det inte är nödvändigt på grund av teknisk implementering av databehandlingen.
Principerna för skydd av registret

Registret samlas endast elektroniskt. Ninjas kundregister hålls elektroniskt. Kundregistret är skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Endast namngivna personer som är föremål för konfidentialitetsskyldigheten har rätt att använda och underhålla registerinformationen. Registret kommer inte att avslöjas för åskådare förutom för tekniska hanteringsåtgärder (t.ex. server- eller e-handelsplattformhantering).
Överklagande

Om du anser att vi inte behandlar din personliga information i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning, kan du göra ett klagomål till tillsynsmyndigheten i EU -medlemsstaten där din bostad eller jobb är eller där du överväger brottet mot förordningar har inträffat. I Finland är myndigheten i fråga dataskyddsombudet.